Dentální hygiena

 

Pod pojmem dentální hygiena si dnes již většina z nás představí nejen běžnou hygienu, kterou provádíme s naprostou samozřejmostí každý doma sám, ale také hygienu profesionální, kterou provádí na stomatologických pracovištích dentální hygienistka.


Profesionální dentální hygienu je obvykle doporučeno absolvovat jedenkrát za půl roku, v některých případech jednou za 3 až 4 měsíce.

Ošetření probíhá dle protokolu GBT

GBT = GUIDED BIOFILM THERAPY = řízená léčba biofilmu (biofilm = tzv.plak je hlavní faktor vzniku zubních kazů, parodontálních onemocnění a infekcí kolem implantátů).

Postup známý jako Guided Biofilm Therapy (GBT) se stal novým protokolem pro klinické ošetření. Byl vyvinut na základě četných vědeckých studií a spoluprací odborníků na univerzitách, praktických zubních lékařů a švýcarské společnosti EMS a v současnosti je GBT stále populárnější. Jsem velmi ráda, že mohu nabídnout svým pacientům tuto jednoduchou a příjemnou léčbu, která především umožňuje šetrnější ošetření zubních tkání.

Co je GBT? Je to protokol ošetření rozdělený do několika kroků, které lze snadno popsat: diagnostika, detekce (zabarvení) biofilmu, edukace pacientů (včetně správného provádění domácí ústní hygieny), opětovná motivace pacienta, ošetření sub- a supragingivalního biofilmu vhodnými nástroji (šetrné ošetření toho, co je skutečně potřeba), kontrola kvality, doporučení, individuální zhodnocení intervalu kontrol při recallu.

Při GBT je obzvláště důležité detekovat na zubech veškerá depozita, která způsobují poškození tkání. Právě nález při klinickém vyšetření vede ošetřujícího při provádění orální profylaxe. Tímto způsobem dosahujeme optimálních výsledků ku prospěchu pacientů, kdy je léčíme nejméně invazivním způsobem a zároveň jim zajišťujeme maximální pohodlí. GBT je vhodná pro zdravé pacienty včetně dětí, pacienty s ortodontickými aparáty, se zubním kazem, gingivitidou, parodontitidou, periimplantátovou mukozitidou nebo periimplantitidou.

Dentální hygiena KOMPLEX

· vstupní komplexní vyšetření (anamnéza, stav chrupu, úroveň ústní hygieny, zhodnocení stavu parodontu a měkkých tkání)
· stanovení léčebného plánu
· fotodokumentace
· instruktáž ústní hygieny, její nácvik na modelu a následně přímo v ústech, doporučení správných dentálních pomůcek
· odstranění zubního kamene scalery a ultrazvukem
· detekce a odstranění zubního plaku a pigmentací ( skvrny od kávy, čaje, vína, cigaret, barevných nápojů apod.) metodou AIR FLOW - používáme jemný práškem Erythritol.
· lokální fluoridace zubů
· možnost ošetření citlivých krčků a klínovitých defektů speciálními laky
· výživové poradenství
· pacient odchází s vytištěným léčebným plánem, včetně grafického znázornění vybraných pomůcek přímo v zubním kříži

Dentální hygiena RECALL

· kontrolní vyšetření (anamnéza, stav chrupu, úroveň ústní hygieny, zhodnocení stavu parodontu a měkkých tkání)
· reinstruktáž ústní hygieny, její nácvik přímo v ústech, zhodnocení správného používání dentálních pomůcek
· odstranění zubního kamene scalery a ultrazvukem
· detekce a odstranění zubního plaku a pigmentací metodou AIR FLOW – používáme jemný práškem Erythritol.
· lokální fluoridace zubů

Dentální hygiena KIDS

· komplexní vyšetření u dětí v mléčném a smíšeném chrupu (anamnéza, stav chrupu, úroveň ústní hygieny, zhodnocení stavu parodontu)
· instruktáž ústní hygieny, její nácvik přímo v ústech, s výběrem vhodné metody a pomůcek dle věku dítěte
· odstranění zubního kamene ručními nástroji a ultrazvukem
· odstranění pigmentací depurace a polising - leštění
· vyživové poradenství
· fluoridace gelem
· diplom za statečnost :)

 

MOŽNOST ZAKOUPENÍ DÁRKOVÉHO POUKAZU

 

 

Ordinační doba

Po: 07:00 - 18:30
Út: 07:00 - 18:30
St: 07:00 - 15:00
Čt: 07:00 - 18:30

 

Růžena Dulíková, DiS

Dentální hygienistka Vik-Dent

Simona Měrková, DiS

Dentální hygienistka Vik-Dent

 

Telefonické objednávky

Mobil - 737 878 720